Ζιώρζης Ανεπίθετος και Αλέξανδρος Πέτρακας

Ο Ζιώρζης Ανεπίθετος και ο Αλέξανδρος Πέτρακας, επιχειρούν την Πρώτη σύζευξη Θέματος και Αυτοικανοποίησης και παραδίδουν το Τελικό Προιόν “ΘεΜαλακία” προς Ραδιοφωνική Κατανάλωση. Αυτός – Χωρίς – Πρόσωπο και Αυτός – Με -Τις – Τρίχες – Στο – Πρόσωπο, πιστοί στο ραδιοφωνικό τους ραντεβού, παρουσιάζουν ακόμα ένα επεισόδιο στη Ηχητικά Δίωρα που στοίχειωσαν τις Δευτέρες μας[There are no radio stations in the database]